பருப்புப்பொடி, அங்காய பொடி, etc

1. PARUPPU PODI
Toor Dal - 100g
Vara Milakai (red) - 3
Milagu 1 tsp (optional)
Salt
METHOD:
Dry roast all the ingredients on a low heat. When cooled, grind coarsely.
If you like poondu, then roast 7 - 8 clove poondu with its skin separately and mix with the Paruppu Podi.

2. ANGAYA PODI (அங்காயப்பொடி)
Dhania - 100 g,
Toor Dal - 100 g,
Manaththakkali Vaththal - 25 g, Sundaikkai Vaththal 25 no,
Veppam Poo (dry) 1 tsp,
Milagu 1 tsp,
Dried Ginger (சுக்கு) - a small piece
dry karuveppilai - a little,
Jeerakam - 1 tsp,
Vara Milakai (red) - 5,
Omam - 1 tsp
Ell (எள்) - 2 tsp
அரிசி திப்பிலி - 1 டீஸ்பூன்
கண்டந்திப்பிலி - 1 டீஸ்பூன்
வெந்தயம் - 1 டீஸ்பூன்
Perungayam (Hing) - a pinch
Salt

METHOD: Dry roast each ingredient separately. Mix them and grind coarsely. Add salt.

3. KOTHAMALLI PODI
Kothamalli - 2 or 3 bunches
Kadalai Paruppu - 50 g
Uluththam Paruppu - 50 g
Vara Milakai (red) - 7 -8
Puli (Tamarind) - a little
Salt

METHOD:
Clean and separate the Kothamalli and wash. Drain the water.
Heat a vanali, put 1/2 tsp cooking oil, and roast the Paruppus separately.
Roast the Milakai.
Grind the paruppukal, milakai, puli together.
Finally, add the kothamalli and grind coarsely.
Add salt.
4. KARUVEPPILAI PODI

The ingredients and the method is same for Karuveppilai Podi also (as in Kothamalli podi)

The Karuveppilai should be dried in the sun first.

5. PULI KAAYCHAL
Puli (tamarind) 200 g,  Vara milakai (red) - 15
Dhania - 1 tablespVerkkadalai (groundnuts) - 50 g
Venthayam - 1/2 tsp,  kadalai paruppu - 1 tsp
cooking oil (Til Oil) - 7 tablespoons
Hing, karuvepplai, kadugu, haldi, salt

METHOD:
In a kadai, add 1/2 tsp oil, heat it, and roast, dhania, vara milakai 8 only,venthayam.
Grind these together to powder.
Put the tamarind in a little water and mix to a thick consistency.
Add 5 tbsp oil in the kadai, and saute kadugu, the balance milakai (cut in two pieces), verkkadalai, karuveppilai, hing.
Add the tamarind paste.
Add haldi and salt.
Boil for 30 minutes till oil separates.
Add the powdered ingredients.
Use as and when needed. Take needed quantity of cooked rice, add pulikaychhal and mix. Add til oil while mixing. PULIYOTHARAI is ready.

6. THENGAI PODI
Kadalai paruppu - 50 g
Uluththam paruppu - 50 g
Vara Milakai (red) - 10
White Ellu (til) - 1 tbsp
Thengai - 2 moodi - thuruvi kollavum
Salt

METHOD
Dry roast the paruppukal and the milakai separately.
Roast the grated coconut to brown.
First, grind the paruppukal, milakai.
Once three-fourths done, add the coconut and grind together.
Add salt.

MASALA PODIKAL

 1. IDLI MILAKAI PODI: Can be used for Dosai also
Vara Milakai - 12
Kadalai paruppu - 100 g
Uluththam Paruppu - 100g
Ellu (Til) White - 50 g
Oil - 1 tsp
Perungayam (Hing) - a pinch
Salt - 2 tsp

METHOD:
Add 1/2 tsp oil in a vanali and roast paruppukal, milakai separately.
Roast the Ellu dry.
Grind all together coarsely.

2. SAMBHAR / RASAM PODI
Dhania - 250 g
Vara Milakai (red) - 250 g
Milagu - 50 g
Kadalai paruppu - 50 g
Varali Manjal kizhangu - 1 inch piece

METHOD
Dry all these in sunlight for a day or two.
Get these powdered in a maavu machine shop.

3. Araichu Vitta SAMBHAR : 5 பேருக்கான சாம்பார்
Dhania - 1 tbsp
Kadalai paruppu - 1 tsp
Venthayam - 1/2 tsp
Vara Milakai (red) - 6
Cococnut, grated - 2 tsp

METHOD:
Add 1/2 tsp oil in a vanali and roast all the ingredients except coconut.
Roast coconut also separately to a brown.
Grind all together to a paste.

4. KATHTHARIKKAI CURRY POWDER.
Coriander seed - 1/4 cup
Venthayam - 1/4 tsp
Vara Milakai (red) - 15
Garama masala powder - 1 tsp
Kadalai Paruppu - 2 tbsp

METHOD:
Fry each spice separately in a little ghee.
Powder together.

5. VANGHI BHATH PODI
Coriander seeds 1/4 cup           METHOD: Fry each spice separately in a little ghee.
Venthayam, 1/4 tsp                                     Powder together
Red Chillies, 15                                           Preserve in a clean container
Pattai, 3 sticks
Kadalai Paruppu, 2 tbsp
Karuveppilai, 1/4 cup
Hing, a little 

மோர் மிளகாய்

நீளமான பச்சை மிளகாய்களை தேர்ந்தெடுக்கவும்.
நன்கு அலம்பி, துடைத்துக் கொள்ளவும்.
நீளவாக்கில் கீறவும் (காம்புடன்).

புளித்த தயிரில் (மோரில்) ஊற வைக்கவும்.
உப்பு போடவும்.
1/2 மூடி எலுமிச்சம் பழத்தை பிழியவும்.
24 மணி நேரம் ஊற வைக்கவும்.
மிளகாய்களை எடுத்து, நல்ல வெயிலில் ஒரு நாள் முழுதும் காய வைக்கவும்.

அடுத்த நாள் முழுதும் தயிரில் (முன்பு உபயோகித்த தயிர்) 24 மணி நேரம் ஊற வைக்கவும்.
அதற்கும் அடுத்த நாள் மிளகாய்களை நல்ல வெயிலில் காய விடவும்.

தயிர் - வெயில் என மாற்றி மாற்றி ஊற / காய விடவும்.
தயிர் முழுதும் தீர்ந்ததும் (3-4 நாட்களில்), வெயிலில் மட்டும் இன்னும் 5-6 தினங்களுக்கு காய விடவும்.
மோர் மிளகாய் தயார்.

DAHI BHINDI

DAHI BHINDI Ingredients ...